Z tytułu stosunku pracy jako podwykonawca

Osoby samozatrudnione (self-employed) są objęte obowiązkiem rozliczenia podatkowego tax return – zwrot podatku w UK. Bardzo wielu Polaków, pracujących głównie w szeroko rozumianym sektorze budowlanym działa, jako podwykonawcy (subcontractor) prac dla głównego wykonawcy robót (contractor).
Podwykonawca opłacany przez kontraktora powinien co miesiąc otrzymywać od niego tzw. subcontractor statements. Jest to miesięczne zestawienie płatności i składek odprowadzanych z tytułu podatku dochodowego (income tax), co oczywiście reguluje kalkulator podatkowy UK.

 

Jak wygląda subcontractor statement?
Nie ma jednego z góry ustalonego wzoru. Comiesięczny kwit dla podwykonawcy może mieć formę pisemną lub elektroniczną. Obydwa są honorowane i na ich podstawie częstokroć dokonywany jest zwrot podatku UK.

 

Jakie znajdują się na nim dane?
Kontraktor jest objęty wymogiem przedstawienia z góry ustalonych danych umożliwiających identyfikację podatkową zarówno jego jak i podwykonawcy.

 

Są to:

  • nazwa wykonawcy robót i jego numer podatkowy (Contractor’s name i Employer Tax Reference)
  • okres, do którego odnosi się subcontractor statement
  • nazwa podwykonawcy i numer UTR (Unique Taxpayer Reference numer)
  • wielkość płatności brutto na rzecz podwykonawcy i składek na rzecz podatku dochodowego (Income Tax) oraz zwrot kosztów za materiały, jeśli podwykonawca kupował je z własnej kieszeni.

 

Oto szybkie podsumowanie odnośnie podwykonawców. Po więcej pytań i dokonanie rozliczenia zapraszamy do biura MB TAX ADVICE.