Zasiłek na dziecko

Child Benefit UK jest jednym z najpopularniejszych zasiłków. Jest wypłacany rodzicom lub opiekunom dzieci przebywających na terenie Zjednoczonego Królestwa, choć niekoniecznie obywateli brytyjskich. Jest wypłacany tygodniowo lub miesięcznie na konto bankowe aplikującego rodzica lub opiekuna do momentu osiągnięcia przez dziecko 16. roku życia, lub maksymalnie do 20., gdy kontynuuje naukę.

 

Gdy zakwalifikujesz się do świadczenia jest ono stałe bez względu na to ile zarabiasz i wynosi tygodniowo £20.70 za pierwsze dziecko i £13.70 za każde kolejne.
Oprócz samego „załatwienia” zasiłku, biuro księgowe Londyn MB TAX ADVICE prowadzi działalność doradczą na temat efektywnego jego wykorzystanie m.in. poprzez indywidualne programy inwestycyjne.